ԴԻՄԵՔ ՄԵԶ

Ձեր դիմումները, հարցումներն ու առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե հետևյալ եղանակներով

Այցելել ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե

          
  • Հասցե՝ 375000, ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ 2
  • Ընդունելության օրը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ
  • Ընդունելության ժամը՝ 9:30-16:00

 Դիմել Կոմիտե փոստով՝ դիմումը վերոնշյալ հասցեին ուղարկելու միջոցով․

 Ուղարկել առցանց հաղորդագրություն՝ կայքի միջոցով․

 Գրել էլեկտրոնային նամակ հետևյալ էլ. փոստի հասցեին` info@hcnkr.am

 Զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարին՝ +374 47 92 20 90

*Գործող օրենսդրության համաձայն՝ հարցումներին պատասխան է տրվում 5 օրվա ընթացքում: