Մշակվել է ուղեցույց

24.05.2022

Մշակվել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց տեղահանված ընտանիքների համար Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարանային մատչելիության ապահովման նպատակով պետական աջակցության տրամադրման կարգի կիրառման վերաբերյալ ուղեցույց, որտեղ պարզաբանումների տեսքով անդրադարձ է կատարվել աջակցության տրամադրման նպատակին, պայմաններին, աջակցությունից օգտվելու իրավունք ունեցողներին:
Ամբողջական տարբերակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ` http://hcnkr.am/uploads/PDF/505.pdf