Ի գիտություն 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց տեղահանված ընտանիքների

16.06.2022

ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեն հայտնում է, որ այն տեղահանված ընտանիքները, որոնք ունեն 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձ և ցանականում են օգտվել Հայաստանի Հանրապետությունում հիպոթեքային վարկավորման միջոցով բնակարան ձեռք բերելու նպատակով տրամադրվող պետական աջակցությունից, պետք է մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտե (հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ, Ս. Դավիթ 2) կամ ՀՀ-ում ԱՀ կառավարության  օպերատիվ շտաբ (հասցե՝ ք. Երևան, Աբովյան 9) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  • ընտանիքի չափահաս անդամի անձնագրի (հաշվառման էջով) պատճենը և ընտանիքի անչափահաս անդամի ծննդյան վկայականի պատճենը.
  • ընտանիքի անդամին հանրային ծառայության համարանիշ հատկացնելու մասին տեղեկանքի պատճենը.
  • ամուսնության վկայականի պատճենը.
  • տեղեկանք ընտանիքի կազմի մասին.
  • տեղեկանքներ հաշվառման և բնակության վայրերից.
  • ընտանիքի անդամի՝ զոհվելու (մահանալու) մասին զինկոմիսարիատից կամ ԱՀ պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմինների կողմից տրված տեղեկանքը կամ անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի վճռի պատճենը կամ մահվան պատճառական կապի մասին բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի տված տեղեկանքի պատճենը.
  • ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին Արցախի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածքի վերաբերյալ տվյալների, ինչպես նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո բնակտարածքի օտարման մասին տեղեկանք(ներ)ը.
  • անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր:

Այն ընտանիքները, որոնք արդեն ներկայացրել են փաստաթղթեը, պետք է ներկայանան ու փոխեն դիմումը՝ վերջինիս մեջ բնակության նախընտրելի վայրը նշելով Հայաստանի Հանրապետությունը: