Բնակարանային մատչելիության ապահովում ՀՀ տարածքում

11.05.2022

Հարգելի´ հայրենակիցներ,
Կից հղմամբ կարող եք ծանոթանալ «Պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց տեղահանված ընտանիքների համար Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարանային մատչելիության ապահովման նպատակով պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 10-ի N 505-Ն որոշմանը`

https://www.hcnkr.am/uploads/PDF/5055.pdf